PEPE ELEKTRO

Elektro­inštalácie

Elektrikárske práce sú hlavným odborom a špecializáciou našej firmy. Vykonávame rozmanité druhy prác, od drobných opráv až po veľké rekonštrukcie elektrických sietí v domoch a bytoch. Za viac ako 20 rokov pôsobenia na trhu naša firma už opravovala, prerábala, či dokonca budovala elektroinštalácie na mnohých miestach v Bratislave a okolí.

Elektroinštalácie v bytových domoch a panelákoch

Bytovým domom a panelákom môžeme v oblasti drobných opráv ponúknuť hlavne opravy schodiskového osvetlenia a výmenu žiaroviek, montáže a opravy automatov schodiskového osvetlenia, ktoré samy po istej dobe zhasnú svetlo. Pre ešte väčšie pohodlie obyvateľov domu ponúkame aj senzorové osvetlenie, ktoré sa zažne automaticky, keď zaregistruje pohyb.

Z prác väčšieho rozsahu vykonávame najmä rekonštrukcie a výmeny hlavných domových vedení (HDV), revízie elektroinštalácie a bleskozvod. Po vykonaní revízie ponúkame aj odstraňovaniu revíznych závad.

Samozrejmosťou je, že vykonávame aj rozličné ďalšie elektrikárske činnosti, ako sú napríklad odborné prehliadky zariadení (revízie), opravy a údržba kompletnej elektroinštalácie a podobne.

práca profesionálnych elektrikárov

Nový rozvádzač v rodinnom dome po rekonštrukcií.

 • ističová skriňa používaná elektrikármi

  Moderná a bezpečná ističová skrinka do bytu.

 • profesionálna elektrikárska práca

  Budovanie elektrických sietí pri stavbe nového domu.

 • elektrikársky materiál

  Nový a spoľahlivý istič.

 • staré hlavné domové vedenie

  Zastaralá elektroinštalácia.

Elektroinštalácie v bytoch a rodinných domoch

Do drobných opráv v bytoch a rodinných domoch sa zarátavajú hlavne opravy ističov, zásuviek, zapájanie elektrických zariadení, opravy lámp a svetiel a mnoho ďalších drobných opráv. Medzi práce väčšieho rozsahu možno zarátať najmä rekonštrukcie, opravy a budovanie elektrických sietí v byte či rodinnom dome. Vykonávame aj odborné prehliadky (revízie) elektroinštalácie a odstraňovanie revíznych závad v bytoch a domoch. Obyvateľom rodinných domov môžeme ponúknuť aj revízie, opravy a montáže bleskozvodov.

Výmena hlavných domových vedení

Keď sa v minulosti budovala väčšina budov v Bratislave, hlavné vedenie elektrickej energie bolo projektované na 1,7kW na byt. Dnešná spotreba bežného bytu je približne 4,5kW, vedenia sú teda preťažené a prehrievajú sa. Hliník, z ktorého boli vedenia budované zostarol. Vedenia boli istené starými typmi ističov alebo poistiek. Poistky sú dnes už nevyhovujúce istenie pre byty a bytové domy a ističe, ktoré boli kedysi namontované sú už nevyhovujú novým normám. Tento nemálo kedy havarijný stav hlavného vedenia elektrickej energie  je doslova časovaná bomba, ktorá je schopná ohroziť majetok a životy obyvateľov domu.

Riešením týchto problémov je kompletná výmena hlavného vedenia elektrickej energie. Moderné vedenia, ktoré naša firma buduje, sú z medi a preto časom nestarnú tak ako hliníkové vedenia. Výmenou ističov sa zväčší výkon vedenia tak, aby dosahoval súčasným potrebám obyvateľov. Celé vedenie je poriadne a bezpečne izolované, takže nehrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.

Ak máte problém s rozvodmi elektriky, potrebujete zrekonštruovať zvončekový systém, nainštalovať kamerový systém alebo DEK systém, kontaktujte nás. Technici z našej spoločnosti PEPE Elektro vám radi pomôžu.

Chcem kontaktovať PEPE Elektro